Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
12
Maand
5
Jaar
1921
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Heeg
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hinke
Naam echtgenote
de Vries
Geboorteplaats echtgenote
Stroobos
Voornamen vader echtgenoot
Jan
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje
Naam moeder echtgenoot
Verbeek
Voornaam vader echtgenote
Klaas
Naam vader echtgenote
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjitske
Naam moeder echtgenote
Verbeek
Kwota / Bron
Aktenr 34

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)