Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1921
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pier
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Johantje
Naam echtgenote
Koopmans
Geboorteplaats echtgenote
Abbega
Voornamen vader echtgenoot
Tjeerd
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lolkje
Naam moeder echtgenoot
Bouma
Voornaam vader echtgenote
Sybren
Naam vader echtgenote
Koopmans
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hinke
Naam moeder echtgenote
Elgersma
Kwota / Bron
Aktenr 44

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)