Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
2
Maand
9
Jaar
1922
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Anske
Naam echtgenoot
van Foeken
Geboorteplaats echtgenoot
Nijland
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
IJsbrechtum
Voornamen vader echtgenoot
Douwe
Naam vader echtgenoot
van Foeken
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jeltje
Naam moeder echtgenoot
Elzing
Voornaam vader echtgenote
Gerben
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jitske
Naam moeder echtgenote
van der Wal
Kwota / Bron
Aktenr 85

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)