Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
5
Maand
7
Jaar
1923
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Ynze
Naam echtgenoot
Bakker
Geboorteplaats echtgenoot
Deersum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jetske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Sipke
Naam vader echtgenoot
Bakker
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tettje
Naam moeder echtgenoot
Heeringa
Voornaam vader echtgenote
Pier
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Reintje
Naam moeder echtgenote
Santema
Kwota / Bron
Aktenr 68

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)