Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
6
Maand
7
Jaar
1925
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sikke
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Jutrijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Minke
Naam echtgenote
Faber
Geboorteplaats echtgenote
Warns (Hemelumer Oldeferd)
Voornamen vader echtgenoot
Marten
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje
Naam moeder echtgenoot
de Vries
Voornaam vader echtgenote
Berend
Naam vader echtgenote
Faber
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Klaaske
Naam moeder echtgenote
Ritskes
Kwota / Bron
Aktenr 56

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)