Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
29
Maand
4
Jaar
1926
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Feike
Naam echtgenoot
Jagersma
Geboorteplaats echtgenoot
Oudega
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jiskjen
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Mülheim (Duitsland)
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik
Naam vader echtgenoot
Jagersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje
Naam moeder echtgenoot
Tijsma
Voornaam vader echtgenote
Ulbe
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trintje
Naam moeder echtgenote
Rekker
Kwota / Bron
Aktenr 12

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)