Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
25
Maand
8
Jaar
1829
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle
Patroniem echtgenoot
Jurjens
Naam echtgenoot
Soethout
Geboorteplaats echtgenoot
Woudsend
Voorna(a)m(en) echtgenote
Elske
Patroniem echtgenote
Johannes
Naam echtgenote
Zandstra
Geboorteplaats echtgenote
Woudsend
Voornamen vader echtgenoot
Jurjen Reinders
Naam vader echtgenoot
Soethout
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Gerritje Martens
Naam moeder echtgenoot
de Koe
Voornaam vader echtgenote
Johannes Klases
Naam vader echtgenote
Zandstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Tjeerds
Naam moeder echtgenote
Nolles
Kwota / Bron
Aktenr 61

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)