Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
16
Maand
5
Jaar
1929
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lieuwe
Naam echtgenoot
Cnossen
Geboorteplaats echtgenoot
Hommerts
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Elahuizen
Voornamen vader echtgenoot
Lieuwe
Naam vader echtgenoot
Cnossen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jeltje
Naam moeder echtgenoot
Cnossen
Voornaam vader echtgenote
Bartele
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Gerbrigje
Naam moeder echtgenote
de Vries
Nota
Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondisementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 28 april 1938
Kwota / Bron
Aktenr 50

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)