Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
28
Maand
11
Jaar
1929
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Berend
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Harich
Voorna(a)m(en) echtgenote
Akke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Woudsend
Voornamen vader echtgenoot
Klaas
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sijmentje
Naam moeder echtgenoot
van den Bosch
Voornaam vader echtgenote
Sytze
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Akke
Naam moeder echtgenote
Woudstra
Kwota / Bron
Aktenr 104

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)