Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
31
Maand
5
Jaar
1930
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Marten
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Jutrijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Geertje
Naam echtgenote
Siersma
Geboorteplaats echtgenote
Hommerts
Voornamen vader echtgenoot
Sikke
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hiltje
Naam moeder echtgenoot
Brouwer
Voornaam vader echtgenote
Anne
Naam vader echtgenote
Siersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
Krikke
Kwota / Bron
Aktenr 57

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)