Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
9
Maand
10
Jaar
1930
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle
Naam echtgenoot
Dokter
Geboorteplaats echtgenoot
Kimswerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Allingawier
Voornamen vader echtgenoot
Christiaan Carel
Naam vader echtgenoot
Dokter
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jacoba
Naam moeder echtgenoot
Poortstra
Voornaam vader echtgenote
Ulbe
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje
Naam moeder echtgenote
Rekker
Kwota / Bron
Aktenr 82

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)