Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
30
Maand
5
Jaar
1931
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tones
Naam echtgenoot
Tuinstra
Geboorteplaats echtgenoot
Bolsward
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jantje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Goingarijp
Voornamen vader echtgenoot
Klaas
Naam vader echtgenoot
Tuinstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Adelheid Frederika
Naam moeder echtgenoot
Zweed
Voornaam vader echtgenote
Jacob
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Harmke Alberts
Naam moeder echtgenote
Vos
Kwota / Bron
Aktenr 52

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)