Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
28
Maand
4
Jaar
1932
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oosterend
Voorna(a)m(en) echtgenote
Joukje
Naam echtgenote
Wierda
Geboorteplaats echtgenote
Hommerts
Voornamen vader echtgenoot
Gosse
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lutske
Naam moeder echtgenoot
Bouma
Voornaam vader echtgenote
Wybe
Naam vader echtgenote
Wierda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Ytje
Naam moeder echtgenote
Koopmans
Kwota / Bron
Aktenr 14

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)