Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ameland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Nes
Dag
19
Maand
6
Jaar
1774
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacob
Patroniem echtgenoot
Ringers
Voorna(a)m(en) echtgenote
Pytke
Patroniem echtgenote
Lolkes
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Nes (Ameland) Aktenr 308

Huwelijken

Ameland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1627 - 1811
Online brengen : 19 jan. 2022
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)