Collaboratieve indexen

Huwelijken - Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Bolsward
Dag
17
Maand
4
Jaar
1625
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pyter
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Poppes
Nota
Akte van derde proclamatie
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Bolsward Aktenr 1184

Huwelijken

Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1543 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)