Collaboratieve indexen

Huwelijken - Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Bolsward
Dag
17
Maand
2
Jaar
1628
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Eebes
Naam van de echtgenoot
van Emden
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janthjen
Patroniem echtgenote
Cornelis
Vorig partner van de echtgenote
Sijbe Smijd
Nota
Akte van derde proclamatie
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Bolsward Aktenr 992

Huwelijken

Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1543 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)