Collaboratieve indexen

Huwelijken - Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Bolsward
Dag
13
Maand
7
Jaar
1690
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Albert
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tiempk
Patroniem echtgenote
Iskes
Nota
weduwnaar
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Bolsward Aktenr 941

Huwelijken

Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1543 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)