Collaboratieve indexen

Huwelijken - Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Bolsward
Dag
25
Maand
11
Jaar
1717
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Egberth
Patroniem echtgenoot
Jochems
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lijsbeth
Patroniem echtgenote
Cornelis
Vorig partner van de echtgenote
Marten Sijmens
Nota
getrouwd te Bolsward -weduwnaar
Kwota / Bron
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward Aktenr 1721

Huwelijken

Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1543 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)