Collaboratieve indexen

Huwelijken - Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Bolsward
Dag
24
Maand
12
Jaar
1730
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Ages
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sara
Patroniem echtgenote
Cornelis
Nota
Akte van attestatie afgegeven -attestatie Polsgare
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Bolsward Aktenr 307

Huwelijken

Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1543 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)