Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Driesum
Dag
30
Maand
9
Jaar
1759
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacob
Patroniem echtgenoot
Everts
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Ruirds
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Dantumawoude Driesum Wouterswoude Aktenr 53

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1622 - 1811
Online brengen : 20 jan. 2022
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)