Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dokkum, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dokkum
Dag
21
Maand
1
Jaar
1776
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Roelof
Patroniem echtgenoot
Jacobs
Naam van de echtgenoot
Bos
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tytje
Patroniem echtgenote
Cornelis
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Dokkum Aktenr 144

Huwelijken

Dokkum, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1605 - 1817
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)