Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dokkum, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dokkum
Dag
9
Maand
4
Jaar
1699
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Claas
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Patroniem echtgenote
Cornelis
Vorig partner van de echtgenote
Dirk Jans
Nota
Akte van attestatie afgegeven -huisman
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Dokkum Aktenr 418

Huwelijken

Dokkum, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1605 - 1817
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)