Collaboratieve indexen

Huwelijken - Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Doniawerstal
Dag
5
Maand
12
Jaar
1784
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Arend
Patroniem echtgenoot
Roels
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Patroniem echtgenote
Elderts
Nota
Akte van derde proclamatie -attestatie naar elders
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Langweer Teroele Dijken Boornzwaag Aktenr 349

Huwelijken

Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1601 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)