Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
25
Maand
5
Jaar
1721
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannes
Patroniem echtgenoot
Martens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aefke
Patroniem echtgenote
Cornelis
Nota
Akte van derde proclamatie -proclamatie te Holwerd en Ternaard -getrouwd te Blya
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Blija Hogebeintum Aktenr 474

Huwelijken

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1609 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)