Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Genum
Dag
14
Maand
3
Jaar
1762
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Syerk
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antye
Patroniem echtgenote
Harmens
Nota
schoolmeester
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Reitsum Genum Lichtaard Aktenr 203

Huwelijken

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1609 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)