Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hogebeintum
Dag
21
Maand
5
Jaar
1665
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Goitsen
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antie
Patroniem echtgenote
Jeltes
Nota
Akte van derde proclamatie -attestatie naar Oosternykerk
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Blija Hogebeintum Aktenr 86

Huwelijken

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1609 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)