Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franeker
Dag
22
Maand
9
Jaar
1759
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Agis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Patroniem echtgenote
Pieters
Nota
Akte van ondertrouw -varensgezel
Kwota / Bron
Ondertrouwregister Gerecht Franeker Aktenr 606

Huwelijken

Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)