Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franeker
Dag
19
Maand
1
Jaar
1766
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Arjaans
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Sybrens
Nota
varensgezel
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Franeker Aktenr 1286

Huwelijken

Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)