Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franeker
Dag
25
Maand
7
Jaar
1722
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Thijs
Patroniem echtgenoot
Jenties
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lysbeth
Patroniem echtgenote
Jans
Nota
Akte van attestatie afgegeven -huisman -zij woont te Erkens
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Franeker Aktenr 790

Huwelijken

Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1812
Online brengen : 20 jan. 2022
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)