From July 30 to August 3, 2021, access all options of the Geneanet search engine for free!
Meer weten

Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
26
Maand
4
Jaar
1789
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hans
Patroniem echtgenoot
Folkerts
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Patroniem echtgenote
Pieters
Nota
getrouwd met permissie van de mederechter
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Tzum Aktenr 1055

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)