Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
23
Maand
10
Jaar
1796
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannes
Patroniem echtgenoot
Jans
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Patroniem echtgenote
Pieters
Nota
geproclameerd in de Rooms Katholieke kerk te Wijtgaard
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Midlum Aktenr 14

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1591 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)