Collaboratieve indexen

Huwelijken - Gaasterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wyckel
Dag
6
Maand
10
Jaar
1793
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Albert
Patroniem echtgenoot
Klaazes
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gerbrich
Patroniem echtgenote
Elderts
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Wijckel Aktenr 141

Huwelijken

Gaasterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1597 - 1818
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)