Collaboratieve indexen

Huwelijken - Harlingen, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Harlingen
Dag
29
Maand
9
Jaar
1616
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tamme
Patroniem echtgenoot
Claessen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijn
Patroniem echtgenote
Cornelis
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Harlingen Aktenr 1278

Huwelijken

Harlingen, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1597 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)