Collaboratieve indexen

Huwelijken - Haskerland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Joure
Dag
11
Maand
5
Jaar
1732
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacob
Patroniem echtgenoot
Everts
Voorna(a)m(en) echtgenote
Houk
Patroniem echtgenote
Sybolts
Nota
Akte van derde proclamatie -getrouwd te Joure
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Joure Westermeer Snikzwaag Aktenr 1631

Huwelijken

Haskerland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1637 - 1811
Online brengen : 19 jan. 2022
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)