Collaboratieve indexen

Huwelijken - Heerenveen, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Heerenveen
Dag
31
Maand
3
Jaar
1673
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Hanzes
Voorna(a)m(en) echtgenote
Vroukjen
Patroniem echtgenote
Bonnes
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Heerenveen Aktenr 243

Huwelijken

Heerenveen, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1614 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)