Collaboratieve indexen

Huwelijken - Heerenveen, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oudehorne
Dag
13
Maand
6
Jaar
1784
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pijter
Patroniem echtgenoot
Elderts
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Patroniem echtgenote
Jacobs
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne Nieuwehorne Aktenr 660

Huwelijken

Heerenveen, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1614 - 1814
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)