Collaboratieve indexen

Huwelijken - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Kubaard
Dag
29
Maand
9
Jaar
1805
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Rigtje
Patroniem echtgenote
Sjoerds
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Kubaard Waaxens Aktenr 53

Huwelijken

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1588 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)