Collaboratieve indexen

Huwelijken - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
St. Annaparochie
Dag
29
Maand
10
Jaar
1682
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Voorna(a)m(en) echtgenote
Auckjen
Patroniem echtgenote
Tabes
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. St. Annaparochie Aktenr 2107

Huwelijken

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1597 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)