Collaboratieve indexen

Huwelijken - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
St. Annaparochie
Dag
16
Maand
12
Jaar
1798
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Ate
Patroniem echtgenoot
Jelles
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lysbeth
Patroniem echtgenote
Jans
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. St. Annaparochie Aktenr 2319

Huwelijken

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1597 - 1811
Online brengen : 20 jan. 2022
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)