Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Hindeloopen, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hindelopen
Dag
29
Maand
8
Jaar
1784
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Patroniem echtgenoot
Christiaans
Voorna(a)m(en) echtgenote
Marij
Patroniem echtgenote
Pieters
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Molkwerum Aktenr 608

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Hindeloopen, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1594 - 1810
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)