Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Idaarderadeel
Dag
26
Maand
10
Jaar
1663
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Ulcke
Patroniem echtgenoot
Douwezn
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltie
Patroniem echtgenote
Heeresdr
Kwota / Bron
Trouwreg. Gerecht Idaarderadeel Aktenr 219

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Idaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1615 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)