Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
15
Maand
5
Jaar
1735
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Patroniem echtgenoot
Christiaans
Naam van de echtgenoot
Span
Voorna(a)m(en) echtgenote
Anna Maria
Patroniem echtgenote
Pyters
Naam echtgenote
Meijroos
Nota
getrouwd in de Galileeër kerk
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Leeuwarden Aktenr 424

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1589 - 1813
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)