Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Leeuwarden
Dag
20
Maand
12
Jaar
1789
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik Franciscus Josephus
Naam van de echtgenoot
van Schenk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tinconia Martha
Naam echtgenote
Andringa Lijcklama a Nijeholt
Nota
Akte van attestatie afgegeven -met attestatie naar Nijmegen
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Leeuwarden Aktenr 319

Huwelijken

Leeuwarden, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1589 - 1813
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)