Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Leewarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wirdum
Dag
7
Maand
3
Jaar
1690
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Martinus
Patroniem echtgenoot
Durks
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tzietske
Patroniem echtgenote
Hindrix
Nota
Akte van attestatie afgegeven -Wytgaard onder Wirdum
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Wirdum Aktenr 953

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Leewarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1599 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)