Collaboratieve indexen

Huwelijken - Leewarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wirdum
Dag
20
Maand
6
Jaar
1790
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Douwe
Patroniem echtgenoot
Gerbens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Alles
Nota
Akte van ondertrouw
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Wirdum Aktenr 117

Huwelijken

Leewarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1599 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)