Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Lemsterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Follega
Dag
11
Maand
5
Jaar
1651
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannis
Patroniem echtgenoot
Harnckeszn
Voorna(a)m(en) echtgenote
Brecht
Patroniem echtgenote
Heeresdr
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Lemmer Follega Eesterga Aktenr 1058

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Lemsterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1620 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)