From July 30 to August 3, 2021, access all options of the Geneanet search engine for free!
Meer weten

Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dronrijp
Dag
5
Maand
4
Jaar
1612
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Rimmerts
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijn
Patroniem echtgenote
Cornelis
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Dronrijp Aktenr 41

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1588 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)