Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dronrijp
Dag
1
Maand
9
Jaar
1754
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Patroniem echtgenoot
Christiaans
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Patroniem echtgenote
Abrahams
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Dronrijp Aktenr 234

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1588 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)