Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldum
Dag
2
Maand
11
Jaar
1800
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle
Patroniem echtgenoot
Gosses
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Arjaans
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Menaldum Aktenr 37

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1588 - 1812
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)