Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Anjum
Dag
26
Maand
12
Jaar
1746
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Romke
Patroniem echtgenoot
Gerks
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aafke
Patroniem echtgenote
Hendriks
Nota
Akte van ondertrouw
Kwota / Bron
Trouwreg. Herv.gem. Anjum Aktenr 559

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1619 - 1811
Online brengen : 1 mrt. 2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)